KRS  0000058429

ŁAGIEWNIKI

STRONA GŁÓWNA 

STATUT

O NAS 

KOMUNIKAT

GALERIA

KONTAKT

JAK ZAŁOŻYĆ

TOWARZYSTWO

CZŁONKOWIE KFTW

ATLAS RYB

ZBIORNIK ŁAGIEWNIKI

ZAWODY

 

 

        

Zarząd Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie

1 Zbigniew Sitko               Prezes Zarządu   NTW Kwidzyn
2 Wojciech Włodarski  V-ce Prezes Zarządu   BTW Bledzewo
3 Andrzej Kłujsza  Skarbnik   GSW Giżycko
4 Roman Ciećwierz Sekretarz   SW Cukrownik Łagiewniki
5 Staniaław Niedzielski Członek Zarządu   ITW Iława
 

K o m i s j a  R e w i z y j n a

1 Tadeusz Furmaniuk Przewowdniczący   TTW Toruń
2 Mariusz Jaskólski Sekretarz   MTW Mrągowo
3 Bogdan Wielgosz Członek   NTW Kwidzyn